Gå til hjemmesiden

Fagforeningsmedlemsskap

Et fagforeningsmedlemskap er et personlig medlemskap for deg som ønsker trygghet i arbeidsforholdet ditt.

Registrèr deg

Fagforeningsmedlemskap 

Økonomiforbundet er Norges eneste fagforening for regnskapsførere. Vi vet hvilke utfordringer dere står overfor og hva dere har rett på.

 

Vi gir deg:

 •  juridisk bistand i arbeidsforholdet ditt
 • bransjefaglig hjelp
 • rabatterte fagkurs
 • rådgivning i lønnsforhandlinger
 • hjelp til å få tariffavtale
 • medlemsblad
 • nyhetsbrev
 • medlemsfordeler hos Økonomiforbundet, Negotia og YS
 • gratis fagforeningskurs

 

 

Bransjemedlemsskap

Et bransjemedlemskap er kontorets medlemskap i Økonomiforbundet.

Registrèr din bedrift

Bransjemedlemskap

Økonomiforbundet tilbyr bransjemedlemskap til daglige ledere og kontorer.

 

Kontoret får:

 • rabatterte kurs
 • bransjefaglig hjelp
 • nyhetsbrev
 • gunstige bedriftsavtaler
 • hotellavtaler
 • innkjøpsavtaler mm.

I tillegg får du vårt egenutviklede interkontrollsystem Risiko-Master med kun en årlig serviceavgift.